Statsråd 28. juni 2002

I statsråd 28. juni 2002 ble det sanksjonert 17 lover. Blant de sanksjonerte lovene var det to nye lover, lov nr. 57 om valg til fylkesting og kommunestyrer (valgloven) og lov nr. 61 om felles regler for det indre marked for naturgass mv. Se listen over lover. Statsrådslisten finner du her.

Lovtidend    28. juni 2002    👤Knut Davidsen