Statsråd 28. mars 2003

I statsråd 28. mars 2003 ble lov nr. 19 om endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. (strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten) sanksjonert.Loven trer i kraft 1. juli 2003. Se forarbeidene til lovendringen her. Se statsrådslisten her.

Lovtidend    28. mars 2003    👤Dag T Hoelseth