Statsråd 28. november 2003

I statsråd 28. november 2003 ble det sanksjonert 4 lover: lov nr. 96 om endringer i spesialisthelsetjenesteloven, lov nr. 97 om endringer i folketrygdloven, lov nr. 98, ny konsesjonslov, og lov nr. 99 om endringer i sosialtjenesteloven.

Lovtidend    28. november 2003    👤Dag T Hoelseth