Statsråd 30. april 2004

I statsråd 30. april 2004 ble lov nr. 19 om endringer i utlendingsloven (EØS-utvidelsen) sanksjonert. Endringsloven innfører nye § 56 a og § 58 a, den siste trer i kraft straks.

Lovtidend    30. april 2004    👤Knut Davidsen   

Endringene er vedtatt på grunn av utvidelsen av EU fra 1. mai 2004. Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn har i henhold til EØS-avtalens artikkel 128 søkt om å bli part også i EØS-avtalen og slik avtale er inngått med de nye medlemslandene. Endringer i utlendingsforskriften med hjemmel i § 58 a ble fastsatt 22. april 2004.