Statsråd 30. august 2002

I statsråd 30. august 2002 ble det sanksjonert 2 lover, lov nr. 67 om endringer i rettergangslovgivningen m.m. og lov nr. 68 om endringer i kirkeloven, begge med ikrafttredelse 1. januar 2003. Se statsrådslisten her.

Lovtidend    30. august 2002    👤Knut Davidsen