Statsråd 31. mai 2002

I statsråd 31. mai 2002 ble lov om endringer i skattelovgivningen sanksjonert. Samtidig ble det vedtatt atlov av 19. januar 2001 nr. 3 om endringer i lov 17. juli 1953 nr. 28 om Heimevernet og lov 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt trer i kraft 1. juli 2002.

Lovtidend    31. mai 2002    👤Knut Davidsen