Statsråd 3. desember 2004

I statsråd 3. desember 2004 ble lov nr. 75 om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Oljearbeidernes Fellessammenslutning og Norges Rederiforbund i forbindelse med tariffrevisjonen 2004 sanksjonert. Se forarbeidene til loven her.

Lovtidend    3. desember 2004    👤Knut Davidsen