Statsråd 3. mai 2002

I statsråd 3. mai 2002 ble lov om utenrikstjenesten og lov om endringer i lov om anlæg av taugbaner og løipestrenger og jernbaneloven sanksjonert. Lov om utenrikstjenesten trer i kraft 1. september 2002, endringsloven til jernbaneloven m.m trer i kraft straks.

Lovtidend    3. mai 2002    👤Beate Kronen