Statsråd 3. september 2004

I statsråd 3. september ble det sanksjonert en lov, lov om endring i lov 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann. Endringen trer i kraft straks.

Lovtidend    3. september 2004    👤Knut Davidsen   

Endringen innebærer at lov om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann nå gir åpning for å tillate utlendinger og delta i jakt på kystsel i Norge. Se forarbeidene til endringen her.