Statsråd 4. juli 2003

I statsråd 4. juli 2003 ble det sanksjonert 15 lover, deriblant ny lov om hundehold (hundeloven), ny lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven), ny lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) og ny lov om frittståande skolar (friskolelova).

Lovtidend    7. juli 2003    👤Dag T Hoelseth   

I tillegg ble det sanksjonert endringslover til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter, ekteskapsloven, barnehageloven, lov om mekling i konfliktråd, straffeloven, vegtrafikkloven, utlendingsloven, folkebiblioteksloven og friskolelova. Les lovene her.