Statsråd 5. juli 2002

I statsråd 5. juli 2002 ble det sanksjonert 3 lover. En av de sanksjonerte lovene var lov om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) m.v. Lovene er kunngjort i Norsk Lovtidend. Statsrådslisten finner du her.

Lovtidend    5. juli 2002    👤Knut Davidsen