Statsråd 5. mars 2004

I statsråd 5. mars 2004 ble det sanksjonert 3 lover: ny EØS-konkurranselov (lov nr. 11), ny konkurranselov (lov nr. 12) og endringslov til straffeprosessloven (ny organisering av et eget etterforskingsorgan for politiet og påtalemyndigheten) (lov nr. 13).

Lovtidend    5. mars 2004    👤Dag T Hoelseth