Statsråd 6. desember 2002

I statsråd 6. desember ble den nye folkehøyskoleloven og endringslov til arbeidstakeroppfinnelsesloven sanksjonert. Begge lovene trer i kraft 1. januar 2003.

Lovtidend    6. desember 2002    👤Knut Davidsen