Statsråd 7. juni 2002

Følgende lover ble sanksjonert i statsråd 7. juni 2002:
lov nr. 17 om endringer i lov om foretakspensjon, innskuddspensjonsloven og enkelte andre lover (kombinerte pensjonsordninger mv.)
lov nr. 18 om endringer i lov om tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner og i lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv.
lov nr. 19 om personnavn (navneloven).

Lovtidend    7. juni 2002    👤Knut Davidsen