Statsråd 7. mai 2004

I statsråd 7. mai ble det sanksjonert fem lover, ny lov om Riksrevisjonen og endringer i EØS-loven, genteknologiloven, Husbankloven og plan- og bygningsloven.

Lovtidend    7. mai 2004    👤Knut Davidsen   

Kommunal- og regionaldepartementet ble delegert myndighet til å fastsette forskrifter etter utlendingsloven 24. juni 1988 nr. 64 § 58 a annet ledd. Les forskriftsendringene her.