Statsråd 9. januar 2004

I statsråd 9. januar 2004 ble det sanksjonert lov om endringer i statsforetaksloven. Det ble også fastsatt forskrift om vern av Junkerdal nasjonalpark.

Lovtidend    9. januar 2004    👤Knut Davidsen