Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Stortingets skatte- og avgiftsvedtak for 2014

Stortinget fastsatte 5. desember 2013 vedtak om skatt, arveavgift, folketrygdavgift, CO 2 – avgift, produktavgift til folketrygden, merverdiavgift, særavgifter og toll for 2014 . 

Lovtidend    19. desember 2013    👤Knut Davidsen   

Her er en liste over vedtakene som ble kunngjort 18. og 19. desember 2013: