Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Stortingets skatte- og avgiftsvedtak for 2016

Stortinget fastsatte 14. desember 2015 vedtak om skatt, arveavgift, folketrygdavgift, CO 2– avgift, produktavgift til folketrygden, merverdiavgift, særavgifter og toll for 2016.  

Lovtidend    17. desember 2015    👤Knut Davidsen