Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Stortingets skatte- og avgiftsvedtak for 2017

Stortinget fastsatte 17. desember 2016 vedtak om skatter og avgifter for 2017. Nytt for 2017 er finansskatten, som skal beregnes av lønn og overskudd i finansnæringen. Finansskatten er ment å korrigere for manglende inntekt fra merverdiavgift på finansielle tjenester.

Lovtidend    21. desember 2016    👤Knut Davidsen