Straffeloven 2005 Illustrasjon. Foto: Linn AT Pettersen

Straffeloven 2005 – formildende omstendigheter

Formildende omstendigheter kan føre til at et lovbrudd straffes mindre strengt. Gjerningsmannens handling kommer i et gunstigere lys og kan tas i betraktning av dommeren ved utmåling av straff. Et eksempel på formildende omstendighet er gjerningsmannens alder.

Artikkel    6. november 2015    👤Lovdata

I straffeloven 2005 er disse spørsmålene behandlet i § 78. Paragrafen regner opp formildende omstendigheter som skal tas i betraktning ved straffeutmålingen. Dette gjelder dersom gjerningsmannen dømmes for forsøk, har handlet pga. avhengighetsforhold til en annen deltaker eller har deltatt i bare liten grad, har overskredet grensene for nødrett, nødverge eller selvtekt eller handlet i berettiget harme, under tvang eller under overhengende fare. Det samme gjelder dersom gjerningsmannen er under 18 år eller har handlet i uaktsom rettsuvitenhet. Det regnes også som formildende omstendigheter at gjerningsmannen har eller søkt forebygget, gjenopprettet eller begrenset skaden eller om lovbruddet i betydelig grad er foranlediget av den skadelidtes forhold eller dersom nærmere angitte psykiske lidelser og forstyrrelser foreligger. Dersom det har gått lang tid siden lovbruddet, lovbryteren har avlagt uforbeholden tilståelse eller selv er hardt rammet av lovbruddet, eller det er gode utsikter for rehabilitering, regnes også dette som formildende omstendigheter. Straffeloven 1902 hadde lignende bestemmelser i § 55 til § 59.