Straffeloven 2005 Illustrasjon. Foto: Linn AT Pettersen

Straffeloven 2005 – landssvik

Straffeloven 2005 har bestemmelser om landssvik med strafferamme 10 år og om grovt landssvik med strafferamme inntil 21 år.

Artikkel    27. oktober 2015    👤Lovdata

Med landssvik forstås den som under okkupasjon eller internasjonal væpnet konflikt på norsk territorium, eller dersom det er overhengende fare for okkupasjon eller internasjonal væpnet konflikt, yter fienden eller okkupasjonsmakten bistand mot Norge eller skader den norske forsvarsevnen. Det samme gjelder forsvarsevnen til en stat som Norge er allierte med eller i kampfellesskap med.

Straffen for landssvik er ifølge straffeloven 2005 § 119 fengsel inntil 10 år, mens grovt landssvik etter straffeloven 2005 § 120 straffes med fengsel inntil 21 år. Ved vurderingen av om landssviket er grovt skal det særlig legges vekt på om landssviket har hatt særlig alvorlige virkninger for Norge, om gjerningsmannen er medlem av regjeringen, Stortinget eller Høyesterett eller landets øverste sivile eller militære ledelse eller om landssviket har ført til tap eller fare for tap av menneskeliv.