Straffeloven 2005 – rettsavgjørelser

Nedenfor finner du en oversikt over utvalgte rettsavgjørelser relatert til straffeloven 2005:


17.02.2016 Borgarting lagmannsrett  Grov kroppskade. Oppreisning. Menerstatning.  
15.02.2016 Borgarting lagmannsrett  Narkotikaforbrytelse. Innførsel av kokain. Tilståelse.  
29.01.2016 Agder lagmannsrett  Narkotika. Innførsel. Straffutmåling.  
27.01.2016 Borgarting agmannsrett  Prøveløslatelse. Forvaring.  
03.12.2015 Gulating lagmannsrett  Grov kroppsskade.  
19.11.2015 Frostating lagmannsrett  Tvungent psykisk helsevern.  
17.11.2015 Borgarting lagmannsrett  Dødsulykke. Passasjer. Unnlatelse av å hjelpe. Lovvalg. 
11.11.2015 Hålogaland lagmannsrett  Falsk anklage. Falsk anmeldelse. 
27.10.2015 Borgarting lagmannsrett  Grov kroppsskade, dødsfølge, særlig farlig redskap. 
16.09.2015 Høyesterett  Uriktig forklaring. Straffrihetsregelen. 
22.06.2015 Borgarting lagmannsrett   Oppmoding til terrorhandling. Ytringsfridom. Legalitetsprinsipp.