Tatovering

Tatovering til sommeren?

Tatovering er en permanent tegning som lages ved å legge pigment inn under huden. Tatoveringer er svært populære og mange lar seg friste til å få en kroppsutsmykning for eksempel på skulderen, armen eller ankelen.

Artikkel    28. mai 2014    👤Knut Davidsen   

Historisk var tatoveringer lenge nesten utelukkende forbeholdt sjøfolk, men ble fra 1980–tallet populært blant unge voksne, og er blitt en del av den alminnelige moten. I og med at en tatovering blir lagt inn under huden, er det viktig at produkter som brukes er godkjent og helsemessig sikre og at fremgangsmåten er hygienisk og steril, slik at det ikke oppstår komplikasjoner. Lov 21. desember 2005 nr. 126 om kosmetikk og kroppspleieprodukter (kosmetikklova) inneholder regler om virkeområde for tatoveringsprodukter, se lovens § 2, definisjoner i lovens § 4 og forbud mot produkter som ikke er helsemessig sikre i lovens § 5.

Ytterligere bestemmelser finnes i forskrift 3. november 2008 nr. 1189 om produksjon, import og omsetning mv. av tatoveringsprodukter og andre produkter til injisering i huden i kosmetisk hensikt. Forskriften inneholder en formålsbeskrivelse, hva forskriften omfatter, definisjoner og forbud mot produkter som ikke er helsemessig sikre. I tillegg er det også en liste   over forbudte tatoveringsprodukter. Det er også regler om merking, markedsføring og om myndighetenes ansvar for tilsyn og vedtak. Overtredelse av reglene er straffbart, se kosmetikklovens § 21. Straffen er bøter eller fengsel inntil et år eller begge deler, forsøk og medvirkning straffes på samme måte.

Ansvarlig myndighet når det gjelder tatoveringsprodukter er Mattilsynet og mer om tatovering kan du lese her.