Reklame

Telefonsalg og adressert reklame i postkassen

Mange bedrifter bruker telefonsalg og direkte markedsføring for å nå sine nåværende og potensielle kunder. Dette kan være frustrerende og irriterende, men kan unngås på en enkel måte.

Artikkel    7. januar 2015    👤Knut Davidsen


I lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) er det i § 12 regler om rett til å reservere seg mot markedsføring ved telefon eller adressert post. Om du registrerer deg kan du angi at reservasjonen ikke skal gjelde for markedsføring til inntekt for frivillige organisasjoner. Registreringen skjer i Reservasjonsregisteret, som administreres av Brønnøysundregistrene. En reservasjon vil ikke hindre markedsundersøkelser eller henvendelser fra bedrifter du har et kundeforhold til som banker, forsikringsselskap, bilforhandlere, bokklubber m.m.

§ 13 i markedsføringsloven omhandler virkningen av å ikke respektere reservasjonen, og lovens § 48 har straffebestemmelser for brudd på § 13 som kan straffes med bøter, fengsel i 6 måneder eller begge deler.

Forbrukerombudet har på sine hjemmesider tips om hvordan man går fram og hva som er tillatt, og der finnes også en klagemulighet.