Tidsbegrenset nasjonalt våpenamnesti

29. august 2003 fastsatte Kongen i statsråd forskrift om gjennomføring av tidsbegrenset nasjonalt våpenamnesti. Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. § 34.

Lovtidend    2. september 2003    👤Knut Davidsen   

Fra 1. september 2003 til 30. august 2004 vil overtredelse av våpenlovens § 7 første ledd , § 8 første ledd første punktum og § 13 første ledd første punktum ikke bli forfulgt strafferettslig dersom overtrederen gir underretning til politiet. Amnestiet gjennomføres av politiet. Under amnestiet skal våpeneier kunne få våpenet registrert på seg selv, eller få det solgt til en annen person som kan få kjøpetillatelse. En annen mulighet er å få våpenet plombert, slik at det ikke lenger kreves polititillatelse for privat oppbevaring. De som har hagler ervervet før 1. okt. 1990 (som i dag ikke er registreringspliktige), kan etterregistrere haglene gratis på nærmeste politistasjon. Og sist men ikke minst, kan våpeneiere levere inn ulovlige skytevåpen og ammunisjon til destruksjon. Les pressemelding her.