Byggearbeid bygning

Tidsparter og langtidsferieprodukter - timeshare

Har du noen gang tenkt på å kjøpe en tidspart (deltidsbruksrett eller timeshare) eller et langtidsferieprodukt eller inngå noen annen form for avtale om videresalg eller bytte av en slik rett eller avtale? Grunnet mange useriøse aktører og mange kjøpere som følte seg lurt er dette regulert i lov.

Artikkel    11. juli 2014    👤Knut Davidsen

Timeshare, eller på norsk tidspart, er i lov 25. mai 2012 nr. 27 om avtaler om deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter mv. betegnet deltidsbruksrett. Loven gjennomfører EUs direktiv 2008/122/EF av 14. januar 2009 om forbrukervern med hensyn til visse aspekter ved avtaler om deltidsbruksrett, langtidsferieprodukter, videresalg og bytte (Timeshare-direktivet) . Virkeområdet for loven står i § 1 , og i § 2 er det definisjoner på de forskjellige avtalene. Loven kan ikke fravikes til skade for forbrukeren, dette står i § 3. Det er krav til opplysningsplikt før avtaleinngåelsen (§ 5), og det er krav til markedsføringens innhold (§ 6). Avtalens form og innhold er regulert i lovens kapittel 3, betaling og sikkerhetsstillelse i lovens  kapittel 4 og angrerett og oppheving av tilknyttede avtaler i lovens kapittel 5.

Loven opphevet ved sin ikrafttredelse tidligere lov 13. juni 1997 nr. 37 om salg av tidsparter i fritidsbolig.