Lov&Data med ny forside

Tidsskriftet Lov&Data i ny design

Lov&Data er nå ute med nytt design. Det nye designet og den nye stoffinndelingen har gjort bladet mer leservennlig og innbydende.

Nyhet    10. september 2015    👤Lovdata   

Bladet utgis fremdeles på papir, og vi har fortsatt tro på at bladets fysiske tilstedeværelse kan tjene som en påminnelse om bladets eksistens, og bladet kan da lettere deles i bladhyller i resepsjonsområder, lesekroker, biblioteker etc. I tillegg til papirutgaven har alle abonnenter tilgang til pdf-versjon av tidsskriftet på nettet om de ønsker. Kontakt Lovdata for å få tilgang. Samtlige artikler blir etter hvert også gjort tilgjengelig i Lovdata Pro. 

Tidsskriftet Lov&Data er ledende innen Norden med hensyn til dekning av nyheter med rettsinformatisk interesse. Lov&Data utkommer med 4 nummer i året. Jarle Roar Sæbø (juridisk direktør i Hewlett-Packard og nestleder i Norsk forening for jus og edb) er ansvarlig redaktør, og Kari Gyllander i Lovdata er medredaktør. Janne Glæsel (partner i advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, København) og Henrik Udsen (professor ved Københavns universitet) er redaktører for Danmark, og Daniel Westman (doktorand ved Institutet för rättsinformatik ved Universitetet i Stockholm) er svensk redaktør.

For 2015 er prisene for årsabonnement: 
Norge: kr 337,−
Utlandet: kr 404,−
Juridiske studenter i Norge: kr 160,−
Juridiske studenter i utlandet: kr 212,−

Ønsker du å abonnere på tidsskriftet, fyll ut skjemaet her https://lovdata.no/pro/tidsskrift/lovogdata/bestill