Penger

Tilbaketrekking av pengesedler

Norges Bank har fastsatt forskrift om at to pengesedler skal slutte å være tvungent betalingsmiddel fra 30. mai 2018. 

Artikkel    7. april 2017    👤Knut Davidsen   

Forskrift 5. april 2017 nr. 450 om tilbaketrekking av betalingsmidler bestemmer at 100- og 200-kroneseddelen av utgave VII settes ut av omløp og opphører å være tvungent betalingsmiddel. Forskriften, som er hjemlet i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) § 15 første ledd, trer i kraft 30. mai 2017. Forskriften innebærer at sedlene kan brukes som betalingsmiddel til 30. mai 2018, og at Norges Bank i ti år etter denne dato vil veksle inn sedlene. Les mer om sedler og mynter her.