Tiltak for å hindre smitte av aviær fugleinfluensa

Landbruksdepartementet fastsatt 21. oktober 2005 forskrift om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap og 23. oktober 2005 forskrift om endring i forskrift 13. oktober 2005 nr. 1199 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Russland.

Lovtidend    24. oktober 2005    👤Knut Davidsen   

Les også nyhet fra Lovdata 14. oktober 2005 og Mattilsynets hjemmesider.