To nye kommentarutgaver med lenking til/fra Lovdata

Nå får du også  tilgang til de blå kommentarutgavene til straffeprosessloven og vegtrafikkloven direkte fra Lovdata.  Dette betyr at hele 12 blå kommentarutgaver er  lenket til systemet.  Lovkommentarene er skrevet av kjente juridiske forfattere og ajourføres løpende.  Det forutsettes abonnement både på kommentarutgaver.no og på Lovdata Online for at lenkene skal fungere.  Universitetsforlagets blå kommentarutgaver er en innarbeidet bokserie som benyttes som oppslags- og referanseverktøy av advokater, dommere og andre jurister.  Serien inneholder rundt 40 kommentarutgaver, og det kommer flere nettbaserte utgaver i løpet av 2012.

Søketips    28. juni 2012    👤Lovdata   

Nå får du også  tilgang til de blå kommentarutgavene til straffeprosessloven og vegtrafikkloven direkte fra Lovdata.  Dette betyr at hele 12 blå kommentarutgaver er  lenket til systemet.  Lovkommentarene er skrevet av kjente juridiske forfattere og ajourføres løpende.  Det forutsettes abonnement både på kommentarutgaver.no og på Lovdata Online for at lenkene skal fungere.  Universitetsforlagets blå kommentarutgaver er en innarbeidet bokserie som benyttes som oppslags- og referanseverktøy av advokater, dommere og andre jurister.  Serien inneholder rundt 40 kommentarutgaver, og det kommer flere nettbaserte utgaver i løpet av 2012.