Tobakk - ny forskrift om innhold og merking av tobakksvarer

Helsedepartementet fastsatte 6. februar 2003 ny forskrift om innhold og merking av tobakksvarer. Forskriften er gitt med hjemmel i tobakkskadeloven § 3, § 4, § 7 og § 10 og produktkontrolloven § 15 jf. § 4, med ikrafttredelse straks.

Lovtidend    14. februar 2003    👤Knut Davidsen