Tomtefesteloven - ikrafttredelse 1. janaur 2002

Stortinget avviste 18. desember 2001 et forslag om å utsette ikrafttredelsen av lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste. Loven trer i kraft 1. januar 2002 som tidligere bestemt.

Lovtidend    19. desember 2001    👤Knut Davidsen