Tomtefesteloven - mulig utsettelse av iverksettelse

Et forslag fra representantene Gjul, Storberget, Rui og Øye om å utsette iverksettelse av lov om tomtefeste behandles 18. desember 2001 av Stortinget. Begrunnelsen er at forslagene om endringer i tomtefesteinstituttet er sendt på høring.

Lovtidend    18. desember 2001    👤Knut Davidsen