TV-program som kan skade barn

I statsråd 21. september 2001 ble det fastsatt endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting. Endringene trådte i kraft 1. oktober 2001. Reglene skal håndheves av Statens medieforvaltning, og gjennomfører direktiv 97/36/EF som endrer direktiv 89/552/EØF (TV-direktivet). Forskriftendringen innebærer også at det kan fastsettes en liste over viktige begivenheter som skal tilbys kringkastere som når vesentlige deler av befolkningen.

Lovtidend    3. oktober 2001    👤Knut Davidsen