EU flagg

Uber vurderes av EU-domstolen

EU-domstolen vurderer for tiden Ubers forretningsvirksomhet, og utfallet kan få store konsekvenser for hele delingsøkonomien. EFTAs overvåkingsorgan ESA har levert innspill i saken.

Artikkel    1. desember 2016    👤Randi Bjørhei   

EU-domstolen vurderer for tiden Ubers forretningsvirksomhet, og utfallet kan få store konsekvenser for hele delingsøkonomien. EFTAs overvåkingsorgan ESA har levert innspill i saken.

En spansk domstol har bedt EU-domstolen vurdere om Uber skal ses på som et tradisjonelt transportfirma eller en teknologisk plattform (sak C-434/15). Uber argumenterer med at de bare er et mellomledd som utfører en teknologisk tjeneste i bytte mot en avgift, mens motparten hevder selskapet administrerer en rekke sjåfører, og således burde være underlagt de samme transportreglene som resten av bransjen. Motparten, en gruppe katalanske drosjesjåfører (Asociación Profesional Elite Taxi), får støtte fra Spania, Frankrike og Irland. Ifølge Politico skal flere land støtte Ubers synspunkt, blant dem Nederland, Estland, Polen, Finland og Hellas, i tillegg til Europakommisjonen og ESA. En avgjørelse i saken er ventet i 2017.

ESA mener Ubers virksomhet må ses på som en digital tjeneste, og derfor være styrt av e-handelsdirektivet (2000/31) som i prinsippet forbyr krav om godkjenningsordninger/lisens. I spørsmålene fra den spanske domstolen er det også vist til at virksomheten i så tilfelle også faller inn under tjenestedirektivet. ESA har også en pågående sak mot Norge , hvor ESA mener norske regler om tilgang til drosjemarkedet utgjør en restriksjon på etableringsfriheten. Samferdselsdepartementet har bedt ESA vente med en vurdering til det har skjedd avklaringer i EU.

EU-domstolens avgjørelse kan få store konsekvenser for hvordan teknologiske plattformer defineres og reguleres i EU. Uber klaget i august Ungarn inn for Kommisjonen for urettferdig regulering, etter at ny lovgivning i landet i praksis forbyr tjenesten. Uber har tidligere anlagt tilsvarende klager mot Spania, Tyskland og Frankrike. Uber-sjåfører har blitt rettsforfulgt i flere land, og i juli ble seks Uber-sjåfører bøtelagt i Danmark, dommen ble opprettholdt i en ankesak for en av sjåførene i Landsretten 18. november. Kommisjonen presenterte i juni retningslinjer for delingsøkonomien , hvor de ba medlemslandene om å være restriktive med å innføre restriksjoner mot delingstjenester som Uber og Airbnb.

Norges taxiforbund anmeldte 30. november 105 Uber-sjåfører for å ha kjørt pirat-taxi i Oslo-området. I løpet av det siste året har politiet bøtelagt og avskiltet nærmere 100 Uber-sjåfører i Norge. Regjeringen oppnevnte 4. mars 2016 et offentlig utvalg som skal utrede både mulighetene og utfordringene med fremveksten av delingsøkonomien. Utvalget har frist fram til 1. februar 2017 med å legge frem sin innstilling.


Denne artikkelen er i sin helhet hentet fra  Stortingets EU/EØS-nytt 1. desember 2016 .