Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Unntak for innkvartering av asylsøkere

27. november 2015 ble det fastsatt midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for innkvartering av personer som søker beskyttelse (asylsøkere), forskriften skal åpne for raskere etablering av asylmottak.

Lovtidend    27. november 2015    👤Knut Davidsen   

Midlertidig forskrift 27. november 2015 nr. 1360 åpner for raskere etablering av asylmottak med nøktern, men forsvarlig standard. Den store tilstrømmingen av asylsøkere skaper krise i mottaksapparatet. Forskrfiten er fastsatt for å redusere saksbehandlingstiden og for å sikre at ingen må sove på gaten. Departementet får i forskriften fullmakt til å beslutte midlertidig unntak fra byggesaksbehandling og tekniske krav ved opprettelse av asylmottak og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Den midlertidige forskriften gjelder til 30. juni 2016. Les pressemeldingen om forskriften her.