Utbrudd av klassisk svinepest i Luxemburg

Statens dyrehelsetilsyn har 13. mars 2002 fastsatt forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av klassisk svinepest i Luxemburg . Forskriften gjelder til 15. mars 2002.

Lovtidend    13. mars 2002    👤Knut Davidsen