Utvidelse av tilbudet om gratis tilgang for juridiske studenter

Vi har nå gleden av å gi studenter i juridiske fag ved universiteter samt ved flere høgskoler gratis tilgang til Lovdata Online. Systemet inneholder en omfattende samling av rettskilder og er et viktig arbeidsverktøy for jurister og et effektivt studieverktøy.

Søketips    19. september 2011    👤Lovdata   

Vi har nå gleden av å gi studenter i juridiske fag ved universiteter samt ved flere høgskoler gratis tilgang til Lovdata Online. Systemet inneholder en omfattende samling av rettskilder og er et viktig arbeidsverktøy for jurister og et effektivt studieverktøy.

Fremgangsmåte og vilkår for å registrere deg finner du på lovdata.no/student