Utvidet omsetningsforbud for spekepølser

Mattilsynet fastsatte 29. mars 2006 forskrift om omsetningsforbud for enkelte spekede kjøttprodukter i forbindelse med sykdomstilfellene knyttet til utbruddet av E.coli O103.

Lovtidend    30. mars 2006    👤Dag T Hoelseth   

Det utvidede omsetningsforbudet omfatter alle morrproduktene til Gilde, også de hele spekepølsene. Dette er varer som Gilde selv allerede har trukket fra markedet, og de skal ikke ha vært i handelen etter 20. mars. Omsetningsforbudet utvides for å tydeliggjøre at disse produktene ikke skal spises.

Se Mattilsynets hjemmeside for ytterligere informasjon.