Utvidet omsetningsforbud for spekepølser - Fåresnabb

Mattilsynet har 31. mars 2006 ved forskrift om endring i forskrift om omsetningsforbud for enkelte spekede kjøttprodukter utvidet omsetningsforbudet til også å gjelde produktet Fåresnabb. Se Mattilsynets hjemmeside for nærmere informasjon.

Lovtidend    3. april 2006    👤Dag T Hoelseth