Valgregler

 I valgloven og valgforskriften finner du regler som gjelder ved valg av representanter til Stortinget, valg av representanter til fylkesting og valg av representanter til kommunestyrer.

Søketips    13. september 2011    👤Lovdata   

 I valgloven og valgforskriften finner du regler som gjelder ved valg av representanter til Stortinget, valg av representanter til fylkesting og valg av representanter til kommunestyrer.