Varsling om nytt og endret regelverk

Lovdatas varslingstjeneste gir deg løpende oppdateringer på e-post om endringer i det regelverket som er viktig for deg.  Du plukker selv ut aktuelle lover og forskrifter eller velger et forhåndsdefinert rettsområde – som hms.

Nyhet    12. februar 2007    👤Lovdata   

Lovdatas varslingstjeneste gir deg løpende oppdateringer på e-post om endringer i det regelverket som er viktig for deg.  Du plukker selv ut aktuelle lover og forskrifter eller velger et forhåndsdefinert rettsområde – som hms.

E-postene som du får tilsendt består av lenker til kunngjøringer i Norsk Lovtidend vedrørende det valgte regelverket.  Disse  kunngjøringene gir deg teksten til det som blir endret i loven/forskriften og/eller opplysninger om tidspunktet endringen skal gjelde fra.  Hvis du ønsker, kan du også få tilsendt  lenker til den opprinnelige loven/forskriften – etter at endringen er innarbeidet.  Disse lenkene går til det vi kaller den konsoliderte basen.  Der finner du hele den gjeldende lov/forskriftsteksten  - ikke bare selve endringen.  Den teksten som ikke lenger gjelder, tas vekk – mens den nye teksten legges inn.

Du kan videre velge å få lenker til helt nye rettsavgjørelser avsagt av Høyesterett og lagmannsrettene som angår de valgte lovene.

Lovdatas varslingstjeneste er et selvbetjeningssystem.  Du kan når som helst gå inn på Min side for å få en oversikt over hvilke lover/forskrifter du blir varslet om og hvilke varslingskriterier som er valgt.  Her kan du foreta endringer – både med hensyn til hvilket regelverk det skal varsles om, varslingskriterier og du kan ev. endre passord eller e-postadresse.