Skiheis

Venter du på snøen?

Svært mange av oss venter på vinter og snø for å komme ut på ski. For noen er det alpinanleggene som frister mest, og disse anleggene inneholder ofte skitau, skitrekk, skiheiser og i enkelte anlegg gondolbaner.

Artikkel    28. oktober 2015    👤Knut Davidsen

Ansvaret for kontrollen av de forskjellige typer trekk, heiser og baner har Taubanetilsynet , som igjen er underlagt Statens jernbanetilsyn.  Hjemmel for det regelverk som legges til grunn for kontrollen er lov 14. juni 1912 nr. 1 om anlæg av taugbaner og løipestrenger mv. Med hjemmel i denne loven er det fastsatt forskrifter om skitrekk, om totausbane, om skitau og om stolheis. I tillegg finnes forskrifter om bygging og drift og om tekniske krav til anleggene og om ståltauene som brukes. Disse forskriftene finner man ved å klikke på «Lovens forskrifter» i høyre hjørne.

Taubanetilsynet har hovedansvaret for tilsyn med anleggene, og kontrollerer disse årlig. Utgiftene til dette dekkes ved et årlig gebyr som betales av anleggseieren, se forskrift 10. januar 2012 nr. 31 om gebyr til Statens jernbanetilsyn for tilsyn med tau- og kabelbaner mv. I tillegg er Taubanetilsynet bl.a. en pådriver for sikker transport i anleggene. Ulykker blir fulgt opp av tilsynet for å forbedre og øke sikkerheten i anleggene.