Blodbanken

Verdens blodgiverdag 14. juni

Formålet med Verdens helseorganisasjons blodgiverdag er å skape bevissthet rundt behovet for blod og anerkjenne det viktige bidraget fra blodgivere.

Artikkel    14. juni 2016    👤Lovdata

Blod kan ikke fremstilles kunstig, men må gis. Blod er ferskvare og må brukes innen 35 dager. Det trengs flere blodgivere – kun 2 % av Norges befolkning er pr. i dag blodgivere. Norge trenger 15.000 nye blodgivere hvert år. Behandling av en rekke typer sykdommer, skader og akuttilstander avhenger av tilgang på blod. F.eks kreft, brannskader, operasjoner, ulykker, blødersykdommer og behandling av fødende og nyfødte

De fleste friske voksne kan gi blod. Man gir i underkant av en halv liter blod hver gang, og man kan gi inntil 4 ganger i året. Se mer på giblod.no.  

Det finnes også en egen forskrift, forskrift  4. februar 2005 nr. 80 om tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre (blodforskriften).