Verneplan for Rondane og Dovre nasjonalparker

I statsråd 24. oktober 2003 ble det blant fastsatt nye forskrifter om verneplan for Rondane og Dovre nasjonalparker, Les forskriftene her og se kart over området.

Lovtidend    30. oktober 2003    👤Knut Davidsen

Det ble også fastsatt forskrifter om vern av Grimsdalen, Dørålen, Frydalen og Vesle Hjerkinn landskapsvernområde og fredning av Myldingi, Mesætermyre og Flakkstjønna naturreservat.
I samme statsråd ble det og fastsatt forskrift om opphevelse av forskrifter om naturfredning, Rondane, om fredning for Flakktjørna naturreservat og om fredning for Myldingi naturreservat, og endringer i forskriftene om Jotunheimen nasjonalpark, Reisa nasjonalpark/Ràisa àlbmotlas meahcci, Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark. Les forskriftene her.