Penger

Videresalg av billetter. «Svartebørs»

Ved større konserter og svært populære idrettsarrangementer er det ofte et tilbud til etternølere og andre interesserte om å få kjøpt billetter til «svartebørspris». Dette salget er forbudt i Norge.

Artikkel    29. februar 2016    👤Lovdata   

Dette er regulert i lov 29. juni 2007 nr. 86 om forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer, også populært kalt svartebørsloven. Loven inneholder et forbud mot å selge billetter til slike arrangementer til en høyere pris enn den som er angitt på billetten fra arrangørens side eller det som billetten første gang ble solgt for. Eventuelle billettavgifter, som fremgår av billetten, kan være inkludert i salgsprisen.

Om du selv driver slik videresalg blir du ikke straffet. Er du selv kjøper og har betalt mer enn pålydende, kan du kreve tilbake overprisen fra selgeren. Du kan også klage til Forbrukerombudet på den ulovlige praksisen.

Det er bred politisk enighet om at loven også bør gjelde salg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer i utlandet og at svartebørssalg skal være straffbart. Dette krever imidlertid lovendring.

Forarbeidene til loven kan du lese her.