Vilkår for kjøp og abonnement på lovdata.no

1. Innledning

Disse vilkårene regulerer kjøp og abonnement på lovdata.no.  

På lovdata.no kan du kjøpe digitale dokumenter og abonnere på dokumentsamlinger. lovdata.no eies og drives av Stiftelsen Lovdata (organisasjonsnummer 934 282 744).

Disse vilkårene kan bli endret. Dette vil det bli informert om direkte i applikasjonen for kjøp og abonnement.

2. Bestilling på lovdata.no

Du kan foreta kjøp og inngå abonnement fra Lovdata på vår webside lovdata.no.
Betaling for kjøp og abonnement gjøres via betalingstjenesten DIBS. Deres vilkår kommer i tillegg til disse vilkårene.

3. Betaling og levering

Alle priser oppgis i tilknytning til det enkelte produktet og inkluderer mva. Totalpris for bestillingen oppgis før du bekrefter kjøpet og går videre til betaling. Det påløper ingen tillegg. 

Produktet ditt er tilgjengelig kort tid etter at betalingen er gjennomført.

4. Angrerett, oppsigelse og reklamasjon

Når du kjøper et dokument eller abonnerer på en dokumentsamling, får du tilgang til produktet umiddelbart. Du samtykker i at leveringen påbegynnes umiddelbart, og du har derfor ikke angrerett på kjøpet, jf. angrerettloven § 22 bokstav n

Ved inngåelse av abonnement belaster vi betalingskortet ditt med hele beløpet når du fullfører bestillingen. Du vil få tilsendt en e-post fra Lovdata ca. to uker før abonnementet må fornyes. Hvis du ikke fornyer abonnementet ved å betale for en ny periode, vil du miste tilgangen til produktet.

Hvis du avbryter abonnementet innen 30 dager fra bestillingstidspunktet, refunderer vi beløpet til din konto.

Lovdata kan avslutte et abonnement dersom det ikke blir betalt innen betalingsfristen eller hvis produktet brukes i strid med punkt 5 nedenfor.

Dersom det er feil med dokumentet eller dokumentsamlingen, vil vi naturligvis rette opp ved å gi deg en ny nedlastingslenke eller kreditere kjøpet. Ved feil ber vi deg ta kontakt med oss på marked@lovdata.no  raskest mulig slik at vi kan ordne opp.

5. Rettigheter

Dokumenter og dokumentsamlinger gjort tilgjengelige for deg gjennom kjøp eller abonnement kan ikke spres til allmennheten i mangfoldiggjort form, eller legges ut på internett til allmenn adgang. 

Du kan benytte abonnementet på to ulike enheter (IP-adresser) samtidig.

Dokumenter og dokumentsamlinger gjort tilgjengelig for deg gjennom abonnement vil opphøre å være tilgjengelige dersom abonnementet utløper eller avsluttes i henhold til punkt 4.

6. Behandling av personopplysninger

Ved å akseptere disse brukervilkårene samtykker du i at Lovdata kan behandle dine personopplysninger i tråd med vår personvernerklæring


Lovdata er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som fremgår av ovennevnte, mens DIBS AS er behandlingsansvarlig for opplysninger knyttet til betalingstjenesten.


Dersom du har spørsmål eller dersom vi har registrert opplysninger om deg som ikke er korrekte, kan du kontakte oss på e-post marked@lovdata.no
 
7. Markedsføring

Lovdata vil sende deg markedsføring i form av nyhetsbrev eller lignende basert på kundeforholdet mellom deg og Lovdata. Dersom du ikke ønsker å motta slik markedsføring basert på kundeforholdet, kan du gi beskjed til oss om dette direkte på marked@lovdata.no eller ved å følge avmeldingslenken i markedsføringshenvendelsene du mottar.

8. Tekniske krav

Kjøp, abonnement og lesing av dokumenter og dokumentsamlinger kjøpt på lovdata.no forutsetter at du har tilgang til utstyr som for eksempel datamaskin, smarttelefon eller lesebrett med internettilgang og nettleser.

9. Spørsmål
 
Har du flere spørsmål, kan du lese mer på nettsidene våre. Du er også velkommen til å kontakte oss på marked@lovdata.no der alle henvendelser blir besvart fortløpende.