Piggdekk

Vinteren nærmer seg, tid for å bytte dekk?

Piggdekk kan brukes fra 1. november til første mandag etter 2. påskedag, i 2016 er det 4. april. I landets tre nordligste fylker er tilsvarende periode fra 16. oktober til 1. mai.

Artikkel    29. oktober 2015    👤Knut Davidsen   

Det er anledning til å bruke piggdekk utenom disse datoene dersom føret og været krever det, for eksempel på høsttur i fjellet, hvor man kan overraskes av snøfall.

Regler om piggdekk er hjemlet i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 1-4. Utgangspunktet er at man skal være skodd etter forholdene og at bilen oppfyller kravene om tilstrekkelig veigrep. Krav om veigrep veier tyngre enn fristene. Dette må bilføreren selv vurdere.

Det er ikke krav om bruk av piggdekk i vinterhalvåret. Det er heller ingen frister knyttet til bruken av piggfrie vinterdekk, men det er ikke anbefalt å kjøre med vinterdekk om sommeren.

Forskrift 17. september 1993 nr. 855 om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen inneholder i  § 1 regler om hvilke overtredelser det kan ilegges gebyr for, og i § 2 størrelsen på gebyrene. For ulovlig kjøring med piggdekk er gebyret kr. 1.000.

I vinterperioden skal mønsterdybden være minimum 3 mm uansett dekktype. Pigger er bare tillatt på vinterdekk (unntatt for motorsykler). Kjøretøy til og med 3.500 kg må ha piggdekk på alle hjul dersom piggdekk benyttes.

Fra 1. november 2015 til 4. april 2016 må det betales gebyr for å kjøre med piggdekk innenfor kommunegrensen i Oslo og Bergen. Ordningen er fastsatt i  forskrift 7. mai 1999 nr. 437 om bruk av piggdekk og tilleggsgebyr. Kjører du med piggdekk i gebyrperioden uten å ha betalt gebyr, vil du ved kontroll bli ilagt et tilleggsgebyr på kr. 750,-. I Trondheim kan du få pant på kr. kr. 1.200 når du leverer inn piggdekk, i Bergen er panten kr. 200 pr. dekk.

Biler som fremstilles for EØS-kontroll med piggdekk utenom de tillatte frister vil ikke bli EØS-godkjent.