Vedtekter til bygningsloven for Halsa kommune.

DatoFOR-0000-00-00-119
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-05-30-1636
Endrer
Gjelder forHalsa kommune, Møre og Romdsdal
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Halsa

Kapitteloversikt:

30.des.1968
Til § 82.
1.Oppføring av sporsthytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger, som bare er beregnet på å bebos kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, kan bare foretas etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.

Fylkesmannen kan etter forslag fra bygningsrådet frita for eller gi utsettelse med disposisjonsplan for bestemte områder.

2.For bygninger som er nevnt under nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 93, 94 og kap. XV og XVI.
3.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging.

(I 1968 s 1587)

30. mai 1986 nr. 1636
Til § 117.

I Halsa kommune kan det i 3 år fra iverksettelse av lov nr. 77, plan- og bygningslov av 14. juni 1985, ikke settes i verk arbeid med faste anlegg, bygninger m.m. uten etter samtykke fra bygningsrådet. Dette gjelder inntil området er tatt inn i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan.

(II 1986 s 553)