Vedtekter til bygningsloven for Kvitsøy kommune.

DatoFOR-0000-00-00-179
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-11-10-2267
Endrer
Gjelder forKvitsøy kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Kvitsøy

Kapitteloversikt:

28. april 1966
Til § 1 i lov av 18. juni 1965

I medhold av § 1 i bygningsloven av 18. juni 1965 fastsetter departementet at bygningsloven inntil videre ikke skal gjelde i Kvitsøy kommune, Rogaland fylke.

(I 1966 s 529)

10. november 1986
Til § 117.

Forskrift til midlertidig plankrav ble vedtatt i Kvitsøy kommunestyre 10. november 1986.

I Kvitsøy kommune kan det i 3 år fra ikrafttredelse av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten samtykke fra bygningsrådet før område inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 748)